Poradenství

Máte potíže a nevíte si rady, jak na ně?

Nevíte, na koho se obrátit s žádostí o pomoc?

Řešíte situace stále dokola a není vám v tom dobře?

 

 

Poradenství pro jednotlivce, dále pro rodiny, rodiče a mládež

Ceník služeb

 • První schůzka                     (60 min.)                     … 350 Kč  
  (úvodní setkání – představení nabídky, platební a další záležitosti, vyjasnění spolupráce)
 • Individuální konzultace    (60 min. / 75 min.)    … 450 Kč
  (následné setkání 60 min. nebo úvodní setkání 75 min.)
 • Rodinné poradenství       (90 min.)                      … 750 Kč
  (setkání vícečlenné – 2 a více členů)
 • Zrušená schůzka                                                     … 150 Kč
  (méně než 4h před plánovaným začátkem)
 • Cestovné                             (15 min.)                      …   25 Kč 
  (počítá se každá započatý čtvrthodina dle plánované doby dojezdu dle MHD od stanice Křižíkova)

 

Pro sjednání schůzky, prosím, využijte moje kontakty.

S čím se můžete setkat?

V rámci poradenství jsou nejčastěji využívány techniky:

 • techniky psychologické první pomoci (aktivní / reflektující a pasivní naslouchání, oceňování, normalizace, nehodnotící přístup)
 • poradenské vstupy (návrhy, doporučení, informace založené na respektujících přístupech k dětem a principy vědomého rodičovství)
 • postupy rodinného a systemického poradenství (systemické dotazování, práce s metaforami, hraní rolí, imaginace, přerámcování problému, hledání zdrojů, škálování)
 • techniky všímavosti a kultivace soucitnosti (mindfulness a compasion trainning, cvičení a formy meditace založené na prožívání přítomného okamžiku)
 • trénink sociálních dovedností (konkrétní modelové situace v životě rodiny)

Principy služby rozvíjíme s R. E. S. E. N. I. M.:

 • R – rozvíjení řešení – vedeme hovor tak, aby změny vedly k rozvoji žádoucí situace (tedy řešení) a naopak nerozvíjeli problém,
 • E – efektivita – počet schůzek je co nejmenší možný, záleží také na vás, kolik do své situace chcete investovat,
 • S – spolupráce – změna k žádoucímu stavu vaší situace je vytvářena spoluprací během setkání, společným vytvářením vás a terapeuta,
 • E – expertnost na proces – vycházíme z toho, že vy jste experti na svůj vlastní život a terapeut může využívat to, co přinášíte a vést setkání tak, aby pro vás bylo užitečné, nebudeme říkat, co „byste měli“, ale můžeme případně společně vymýšlet nápady, jak rozvíjet řešení vaší situace,
 • N – nevyhnutelnost změn – setkání jsou o změnách, už to, že se rozhodnete přijít je změna, věříme, že vše se stále mění a je třeba takové rozdíly zachytit a dále je rozvíjet,
 • I – individuální přístup – hledáme řešení podle vaší konkrétní situace, respektujeme jedinečnosti každého, naopak věříme, že každý je zcela individuální jedinec a nejsou žádné zaručené rady, ba naopak (viz expertnost na proces),
 • M – mlčenlivost – sdělené osobní informace považujeme za důvěrné, bez vědomí a souhlasu je dále nešíříme, s výjimkou ze zákona uložené oznamovací povinnosti.