Představení konceptu Výchovy bez poražených

Koncept výchovného stylu pro rodiče „Výchova bez poražených“

Autorem konceptu Výchovy bez poražených (v originále Parent Effectiveness Training – P.E.T.) je Dr. Thomas Gordon.

Thomas Gordon byl americký klinický psycholog a kolega Carla Rogerse. Byl třikrát nominován na Nobelovu cenu míru. Je znám jako průkopník výuky komunikačních dovedností a metod řešení konfliktů rodičů, učitelů, manažerů, žen, mladých lidí a další. Sestavil tzv. Gordonův model, který je celistvým modelem pro vytváření a a udržování dobrých vztahů mezi lidmi.

Je autorem konceptů tzv. Já-sdělení, Komunikačních bloků, Metoda bez poražených, velmi prosazoval Rogersův princip „aktivního naslouchání“. Celý model pro rodiče založený mimo jiné na zmíněných konceptech pojmenoval Parent Effectiveness Training. Později vytvořil Teacher Effectiveness Training – T.E.T. pro učitele, Leader Effectiveness Training – L.E.T.,  s manželkou Lindou Adams (současnou prezidentkou Gordon Training International) program pro ženy Be your best a další.

V kurzech se můžete naučit:

Schéma setkávání

 • Určit „čí je problém“ a kdo drží řešení

tzv. Okno chování & příslušnost problému

 

 • Seznámit se s 12 komunikačními bloky

Komunikační bloky podle T. Gordona

 • Rozlišovat mezi komunikačními bloky a aktivním nasloucháním
 • Jak se vyhnout komunikačním blokům, které vedou jen k prohře
 • Poznat, kdy děti potřebují pomoci
 • Používat ticho i povzbuzování jako pomocníky k řešení problémů dětí
 • Aktivně naslouchat dětským pocitům
 • Používat aktivní naslouchání k vyjasnění informací v komunikaci
 • Rozlišovat mezi přijatelným a nepřijatelným chováním dětí a blízkých
 • Rozpoznat, kdy se chování děti střetává s potřebami rodičů
 • Naučit se používat 3 části konfrontačního Já-sdělení
 • Být schopen sdělit dítěti o jeho nepřijatelném chování pomocí Já-sdělení
 • Přeřazovat mezi Já-sdělením a aktivním nasloucháním, když je potřeba
 • Naučit se ocenit druhého pomocí oceňujícího já sdělení
 • Předcházet problémů a konfliktům pomocí Preventivního já-sdělení
 • Rozpoznat konfliktní situace a střety zájmů
 • Vyhnout se metodě I /prohrává rodič/
 • Vyhnout se metodě II /prohrává dítě/
 • Naučit se používat metodu III k řešení konfliktů bez poražených
 • Vypořádat se střety hodnot mezi vámi a dětmi či dalšími

Přehled metod ve Výchově bez poražených, tzv. okno chování

V České republice byla vydána knížka Výchova bez poražených (součástí kurzu vč. pracovního sešitu) a také Škola bez poražených v nakladatelství Malvern

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *