O mně

 Profese:
 • sociální pracovnice (pro rodiny s dětmi, krizové psychosociální situace),
 • poradkyně pro rodiny, rodiče a děti,
 • lektorka kurzů
Vzdělání:
Dobrovolná činnost:
 • účast na Rescue Marathonu (2016, 2017), pozice „peera“ (tzv. psychopodpora)
 • asistentka herní terapeutky ve Fakultní Thomayerově nemocnici na odd. soc. lůžek (2007-2008)
Pracovní zkušenosti:
 • komunita Kaleidoskop, terapeut pod supervizí – stáž (2018 – 2019)
 • Lata – programy pro mládež a rodinu, Poradkyně pro rodiny v programu Rodina (k) sobě – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (2016 – dosud)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Lokální síťařka – podpora sítě aktérů péče pro ohrožené rodiny (2017 – dosud)
 • Dětské krizové centrum, Konzultant v telefonické krizové intervenci, v internetovém a chatovém krizovém poradenství (2015 – 2017)
 • Linka bezpečí, Konzultant a krizový intervent v telefonické krizové intervenci, v chatovém krizovém poradenství (2014 – 2017)
 • Informační středisko Mikuláš, sociální pracovnice a asistentka pro asistovaný styk a předávání (2016)
 • ÚMČ Praha 2 – Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči (2015 – 2016)
Absolvované kurzy:
 • Výcvik Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (2018-2019, 160h)
 • Výcvik lektorů Silní rodiče – silné děti (2018, 16h)
 • Kurz Rozhovor – nástroj pomoci (2018, 16h)
 • Kurz Systemická práce s rodinou (2017, 32h)
 • Výcvik Lektora kurzů pro rodiče P. E. T. – Výchova bez poražených (2017, 40h)
 • Výcvik Asistenta náslechu (2016, 16h)
 • Motivační rozhovory v souvislosti s TKI – osvědčení v rozsahu (2015, 16h)
 • Výcvik v Chatové krizové intervenci (2015, 16h)
 • Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kriminalitou E-bezpečí (2015, 12h)
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (2014, 150h)
 • Internetové poradenství od Modré linky (2014, 25h)
 • Rekvalifikační kurz Pečovatelka o děti od 0 do 10 let věku (2014, 150h)
 • Výcvik Motivační rozhovory (2014, 20h)
 • Kurz Efektivního rodičovství (2013)
 • Kurz Respektovat a být respektován (2012)
 • Akademie Alternativa, sebezkušenostní výcvik – umělecké terapie (2008/2009)
Kdo mě inspiruje:
 • Jesper Juul
 • Thomas Gordon
 • Marschall B. Rosenberg
 • Tom Hodgkinson
 • Naomi Aldort
 • Pam Leo
 • Steve Biddulph
 • Haim Ginot a žačky Adele Faber, Elaine Mazlish
 • Isabelle Filliozat
 • a další…
Co mě definuje:
 • úryvek písně z filmu Hair „Life is around you and in you…“
 • můj syn
 • moje kočky
 • moji přátelé a rodina
 • moje práce
 • knihy, psaní, básnické střevo
 • paličkované krajky, vázání knih, zentangle art
 • mluvené slovo a pěkné filmy
Social sites