Spolupráce s organizacemi

Obecné informace

  • je iniciována vedením organizace, tvořena ve spolupráci na míru jako možnost zaměstnaneckého benefitu
  • probíhají společné porady s cílem dojednat a vyhodnotit podmínky poskytování (cenu, místo konání, kapacity, zájem o službu aj.)
  • vše je maximálně důvěrné
    • nikdy nesdělujeme obsah ani jiné údaje, které se během setkání dozvíme a určitě ne v souvislosti s konkrétní osobou
    • sdělujeme pouze jméno a příjmení + formát setkání dané organizaci ve vyúčtování k následnému využití zaměstnaneckého benefitu
    • témata setkání (např. řešení úzkostí, výchovné problémy, apod.,) se mohou objevit v ve shrnujících statistikách např. ve výroční zprávě
  • další podmínky jsou upřesňovány na první konzultaci individuálně s danou osobou

Spolupracujeme s následujícími organizacemi

Milion chvilek pro demokracii více informací

Salon Petra Měchurová – více informací

Social sites