Individuální konzultace

Co se bude dít?

Individuální konzultace probíhají pomocí rozhovoru (tváří tvář nebo online). Společně se bavíme o tom, o čem potřebujete. Může jít o jedno setkání, několik za sebou a to v různých časových rozestupech dle společné domluvy. Rozhovorem provázím dle principů rozhovoru zaměřeného na řešení, používám prvky krizové intervence a také vědomého prožívání (mindfullness).

Kdo se může objednat?

Přijímám dospělé, případně dospívající (od 15 let).

S čím můžete přijít?

Přineste téma, které vás tíží, můžeme se společně bavit o čemkoliv. Navíc uvádím nejčastější témata, která se v mé praxi objevují, vychází z profesní zkušenosti, kterou jsem získala v různých organizacích a jsou následující:

  • obtížné životní situace (životní krize a změny), pocity životní nespokojenosti či nenaplněnosti, ztráta životní energie,
  • vztahové a komunikační obtíže (partnerské vztahy, pracovní vztahy, vztahy rodičů s dětmi, aj.),
  • depresivní a úzkostné stavy, sebevražedné myšlenky, sebepoškozování,
  • otázky spojené s výchovou dětí nebo s dospíváním,
  • další témata domlouvám individuálně.

Social sites